Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

10
Thg3
2021

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS K12B VT 13:00 VOMA
VIET THUAN 56 106 NIL T2 VT 07:00 SUN SHINE
VU GIA 09 90 NIL B41 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
VU GIA 668 80 KIMKHI VT K5 C/C:02:30 TAU
CHANG AN VISTA 127 PBON HT: 06:00 K7   IDC.M
CHEVAL BLANC 190 KIMKHI HT: 22:00 K12C   SUNRISE
NEWSUN BLUE 136 KIMKHI HT: 05:30 K12A   KAC
BIEN DONG NAVIGATOR 150 CONTS HT: 22:00 K12   VIMC
TÀU DỜI: 
OCEAN 39 107 NIL K2 NB   IDC.M
VIETSUN DYNAMIC 117 NIL NB B37   V.SUN
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 0903.758.608

 

bởi : admin

Bình luận