Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

18
Thg3
2021

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
HENG HUA 190 NIL K12C VT   SUNRISE
BIENDONG TRADER 125 CONTS K12A VT 09:30 VIMC
BIEN DONG NAVIGATOR 150 CONTS K12B VT 10:00 VIMC
 TÀU ĐẾN:
OCEAN GLORY 119 CAM MI VIEN HT: 11:00 K5   PACIFIC
MINH TRUONG 18 92 KIM KHI VT T2 C/C:03:30 GS
HOANG TRIEU 69 97 DUONG XA VT CT-02   SEALINE
VU GIA 18 80 CLINKER VT B43   TAU
TÀU DỜI: 
HUNG KHANH 89 76 NIL NB C/K5   TAU
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 0903.758.608

 

bởi : admin

Bình luận