Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Những điểm sáng trong hoạt động Nữ công các cấp Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam năm 2021

Những điểm sáng trong hoạt động Nữ công các cấp Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam năm 2021

20
Thg12
2021

Những điểm sáng trong hoạt động Nữ công các cấp Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam năm 2021

Tuy chỉ chiếm khoảng 16% trong tổng số CNVCLĐ nhưng lao động nữ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam với đặc thù là lực lượng lao động chất lượng cao, chủ yếu tập trung ở khối văn phòng nên đã đóng góp một phần không nhỏ vào những kết quả đạt được tại doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn Tổng công ty phải gánh chịu những ảnh hưởng nhất định từ đại dịch Covid-19 với những diễn biến nguy hiểm, phức tạp, khó lường, đặc biệt là các doanh nghiệp và NLĐ khu vực phía Nam. Tuy nhiên, nhờ ảnh hưởng từ sự tăng trưởng của sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam; nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, tìm kiếm, thu hút khách hàng sử dụng hệ thống cảng, dịch vụ logistics của các đơn vị khối cảng và dịch vụ hàng hải; sự đeo bám sát sao của các doanh nghiệp vận tải biển đối với thị trường để có những quyết sách kịp thời trong khai thác tàu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, khai thác đội tàu cùng với sự quyết tâm, trách nhiệm và chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tổng công ty và các doanh nghiệp, sự đồng hành của tổ chức công đoàn và đặc biệt là tinh thần đổi mới sáng tạo và đoàn kết quyết tâm vượt khó của cán bộ, đoàn viên, NLĐ nên kết quả SXKD của cả 3 khối về cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch.