Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Trung tâm Dịch vụ hàng hải Cảng Sài Gòn tiếp nhận Tàu quân sự Ấn Độ vào nhận viện trợ vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19

Trung tâm Dịch vụ hàng hải Cảng Sài Gòn tiếp nhận Tàu quân sự Ấn Độ vào nhận viện trợ vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19

1
Thg6
2021

Trung tâm Dịch vụ hàng hải Cảng Sài Gòn tiếp nhận Tàu quân sự Ấn Độ vào nhận viện trợ vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19

11g30 sáng ngày 24/5/2021, tàu quân sự Ấn Độ “INS AIRAVAT” dài 124,8m do Trung tá M PRASANNA KUMAR làm thuyền trưởng cập cầu MM4 Cảng Hành khách Tàu biển thuộc Trung tâm Dịch vụ hàng hải Cảng Sài Gòn. Theo kế hoạch tàu tiếp nhận các hàng viện trợ về vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 do chính phủ Việt Nam và các tổ chức, doanh nghiệp trao tặng, sau đó thực hiện các công tác phục vụ hậu cần cho tàu và rời cảng sáng ngày 26/5/2021.

Trung tâm Dịch vụ hàng hải Cảng Sài Gòn đã phối hợp với các đơn vị, lực lượng có liên quan tổ chức tiếp nhận tàu cập cầu an toàn, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 cũng như cung cấp các dịch vụ hàng hải do Đại lý và tàu yêu cầu.

Một số hình ảnh về hoạt động của tàu “INS AIRAVAT” tại cầu tàu MM4:

Trung tâm Dịch vụ hàng hải Cảng Sài Gòn.

 

bởi : admin

Bình luận