Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Công bố thông tin

Công bố thông tin

--
14
Thg3
2022

Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Lê Chơn Tâm - Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Sài Gòn.

Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Lê Chơn Tâm - Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
7
Thg3
2022

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối
Xem chi tiết
bởi : admin
1
Thg3
2022

Về ngày đăng ký cuối cùng và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Sài Gòn.

Về ngày đăng ký cuối cùng và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
18
Thg2
2022

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa công ty CP Cảng Sài Gòn và công ty CP Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa công ty CP Cảng Sài Gòn và công ty CP Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
25
Thg1
2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2021.
Xem chi tiết
bởi : admin
18
Thg1
2022

Danh sách Cổ nhà nước, Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn trước ngày 31 tháng 12 năm 2021

Danh sách Cổ nhà nước, Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn trước ngày 31 tháng 12 năm 2021
Xem chi tiết
bởi : admin
31
Thg12
2021

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối
Xem chi tiết
bởi : admin
26
Thg11
2021

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối
Xem chi tiết
bởi : admin
26
Thg11
2021

Về việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 6 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 6 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin
10
Thg9
2021

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa công ty CP Cảng Sài Gòn và công ty CP Ky thuat thuong mai Dich vụ Cảng Sài Gòn.

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa công ty CP Cảng Sài Gòn và công ty CP Ky thuat thuong mai Dich vụ Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin