Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Phương tiện - Thiết bị

Phương tiện - Thiết bị

CƠ SỞ HẠ TẦNG


Cầu cảng chính
Tọa độ 100 34’41” Bắc
107001’27”1  Đông
Độ sâu Trước bến 13,9m
Lồng sông 9,1m
Cầu cảng Lọai Có cầu dẫn
Dài và Rộng 230m x 28m
Trọng tải tối đa 50.000DWT
Biên độ thủy triều + -2,8m
Mớn nước cho phép   12,5m
Chấp nhận tàu Chiều dài 230m
Mớn nước 12,5m
Trọng tải tòan phần 50.000DWT
Tàu được phép tiếp nhận   Trái/Phải
Cầu phụ (cầu sà lan): Chiều dài: 45m, chiều rộng: 16m, độ sâu: -0,6m 

THIẾT BỊ - DỤNG CỤ CHUYÊN DÙNG


STT CHỦNG LOẠI SỐ LƯỢNG SỨC NÂNG (Tấn)
1 Cần cẩu Liebherr 2 40
2 Xe nâng forklift  3 Từ 2,8T đến 25T
3 Xe xúc dùng gầu ngược ( xe đào) 4 dung tích từ 0,7m3 đến 1,2m3
4 Xe xúc gầu thuận 1 0,5m3
5 Gầu Hoa thị dùng động cơ diesel  4 dung tích từ 5 đến 6m3
6 Gầu Hoa thị dùng điện 2 dung tích từ 5 đến 10m3
7 Ben bốc dỡ sắt vụ 12 dung tích 22m3