Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Liên hệ

Liên hệ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ HÀNG HẢI CẢNG SÀI GÒN


Họ  và tên
Địa chỉ E-mail

Chức vụ

Liên lạc

Email

Trực tiếp

Di động

BAN GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Hồng
E-mail: ndhong9@yahoo.com

Giám đốc

hongnd@saigonport.vn

(028) 39433924

0983013839

Hoàng Mai Chi

Phó giám đốc

chihm@saigonport.vn

(028) 39433925

 0908169757

Diệp Bảo Khánh

E-mail:
khanhcsg26@yahoo.com.vn

Phó giám đốc

khanhdb@saigonport.vn

 (028) 38267348

 0918689369

BAN KẾ TOÁN – TỔNG HỢP

Hoàng Đình Phi

Trưởng ban

taichinhketoancsg@gmail.com

(028) 39264102

    0938191529

Kim Anh Phương
Phó Trưởng ban
phuong_kimanh@yahoo.com
(028) 39433926
0913147787

BAN KINH DOANH

Nguyễn Thị Thu Mỵ

Trưởng ban

thumysgp74@gmail.com

(028) 39434887

0909991415

TỔ BẢO VỆ
Số điện thoại Hotline : 0903999826
Cổng số 5 Nguyễn Tất Thành: (028) 38264698
Cổng số 3 Nguyễn Tất Thành: (028) 38253748