Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ KHAI THÁC TÀU TẠI CẢNG SÀI GÒN - BƯỚC 04

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ KHAI THÁC TÀU TẠI CẢNG SÀI GÒN - BƯỚC 04

10
Thg6
2019

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ KHAI THÁC TÀU TẠI CẢNG SÀI GÒN - BƯỚC 04

BƯỚC 4


CẢNG XẾP DỠ HÀNG HÓA


Cảng Tân Thuận, Cảng Hiệp Phước, TT Dịch vụ Hàng Hải Cảng Sài Gòn
Trong thời gian tàu neo đậu và làm hàng tại cảng, đại lý có thể liên hệ với người có trách nhiệm của cảng (nơi có tàu neo đậu) để phối hợp và giải quyết các vấn đề về cẩu bờ, kho bãi, các trang thiết bị dụng cụ xếp dỡ để tăng năng suất, giải phóng tàu hoặc để giải quyết việc tranh chấp, cụ thể:
-    Bộ phận Khai thác, ban Kinh doanh Khai thác để giải quyết vần đề về cẩu bờ, kho bãi, các trang thiết bị dụng cụ xếp dỡ, công nhân xếp dỡ, kỹ thuật xếp dỡ hàng hóa,
phối hợp giải quyết các tranh chấp về hàng hóa giữa tàu, chủ hàng với cảng...
-    Bộ phận Thương vụ, ban Kinh doanh Khai thác để giải quyết vần đề về hợp đồng, cảng phí và  thanh toán các chi phí phát sinh.
-    Lãnh đạo cảng để giải quyết các vấn đề ngoài thẩm quyền của nhân viên

bởi : admin

Bình luận