Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Hội nghị Lần thứ 41 Ban Công tác Hiệp hội Cảng biển Đông Nam Á (APA)

Hội nghị Lần thứ 41 Ban Công tác Hiệp hội Cảng biển Đông Nam Á (APA)

22
Thg7
2022

Hội nghị Lần thứ 41 Ban Công tác Hiệp hội Cảng biển Đông Nam Á (APA)

Ngày 20/7/2022, vào lúc 09 giờ 00 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã diễn ra Hội nghị Lần thứ 41 Ban Công tác Hiệp hội Cảng biển Đông Nam Á (APA) dưới hình thức họp trực tuyến do Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA) đăng cai tổ chức.
 

Ông Nguyễn Uyên Minh (giữa) – Chủ tịch Ban Công tác APA, chủ trì Hội nghị Lần thứ 41 Nguồn ảnh: APA

Hội nghị nhằm đúc kết hoạt động của APA trong vài năm qua, thông qua kế hoạch, chương trình và ngân sách hoạt động của APA trong năm 2023, chuẩn bị trình Hội nghị toàn thể APA lần thứ 46.
Tham dự Hội nghị gồm có các đại biểu của các nước thành viên: Brunei Darussalam, Cambodia, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Philippines, Singapore, Thailand và Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có đầy đủ chín thành viên của APA Nguồn ảnh: APA

Hội nghị đã thông qua chương trình nghị sự và thống nhất một số vấn đề. Đó là: Báo cáo tài chính của Ban Thư ký, Myanmar sẽ đăng cai Hội nghị Lần thứ 42 Ban Công tác APA vào năm 2023, Malaysia sẽ đăng cai hội nghị toàn thể APA lần thứ 46 vào cuối năm 2022.

Song song, Hội nghị cũng đã tiến hành bầu thành viên đảm nhiệm điều hành APA giai đoạn 2023-2024. Kết quả: Chủ tịch - Việt Nam, Phó Chủ tịch - Brunei Darussalam, Tổng thư ký - Việt Nam, Chủ tịch Ban Công tác - Brunei Darussalam và Kiểm toán danh dự - Brunei Darussalam.

Hội nghị Lần thứ 41 Ban Công tác APA thành công tốt đẹp Nguồn ảnh: APA

Hội nghị kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày./.

Mai Ngọc Khánh

 

bởi : admin

Bình luận