Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Thỏa thuận phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân và Công ty Cổ phần Vantage Holdings

Thỏa thuận phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân và Công ty Cổ phần Vantage Holdings

6
Thg7
2022

Thỏa thuận phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân và Công ty Cổ phần Vantage Holdings

Nhằm xác lập, tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện và lâu dài trên tinh thần thiện chí và đôi bên có lợi, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (SGP), Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Vĩnh Tân (VTIP) và Công ty Cổ phần Vantage Holdings (VHC) đã cùng thỏa thuận, ký kết biên bản hợp tác phát triển kết nối hàng hóa.

Vào ngày 05 tháng 07 năm 2022, các bên cùng thống nhất hợp tác chặt chẽ, tận dụng nguồn lực của nhau và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của từng bên, liên kết giữa các bên với nhau, thỏa thuận hợp tác trong việc kết nối logistics sà lan và tuyến vận tải biển Feeder Container.


Các bên cam kết ưu tiên cầu bến, phương tiện xếp dỡ, diện tích bãi lưu cho phương tiện, hàng hóa lưu thông giữa các cảng thành viên của Cảng Sài Gòn (Cảng Tân Thuận, Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước và các cảng khu vực Cái Mép) và Cảng Quốc tế Vĩnh Tân. Đối với các cảng khu vực Cái Mép, các bên nghiên cứu khả năng thành lập khu vực chuyển tiếp container từ các sà lan hoặc tàu Feeder lên hoặc xuống tàu mẹ chặng quốc tế tại Cảng SSIT, Cảng SP-PSA, Cảng CMIT.

Nguyễn Thanh Tuấnbởi : admin

Bình luận