Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu Đầu tư xe cuốc làm hàng sắt vụn cho CN Công ty CP Cảng Sài Gòn tại Bà Rịa Vũng Tàu (xe đã qua sử dụng)

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu Đầu tư xe cuốc làm hàng sắt vụn cho CN Công ty CP Cảng Sài Gòn tại Bà Rịa Vũng Tàu (xe đã qua sử dụng)